استفاده از سورس کنترل ها ✔️

⌛ زمان مطالعه < 1 دقیقه

استفاده از سورس کنترل ها : چرا ما باید از سورس کنترل ها و ورژن کنترل ها استفاده کنیم ؟ اهمیت اینکه پروژه مدیریت شده باشه چقدر هست؟ ما به شدت در حوزه کاری برنامه نویسی نیاز به ابزار هایی مثل Git و … داریم.

امتیاز
فهرست