بررسی ساختار دو فایل بیسیک فور اندروید

⌛ زمان مطالعه < 1 دقیقه

با استفاده از کد زیر میتونید ساختار دوتا فایل و با هم مقایسه کنید 

[codesyntax lang=”vbnet”]
Sub FilesAreIdentical(strFile1 As String, strFile2 As String) As Boolean
If File.Size("", strFile1) <> File.Size("", strFile2) Then Return False
Dim in1 As InputStream
Dim in2 As InputStream
(in1 = File.OpenInput("", strFile1
(in2 = File.OpenInput("", strFile2
Dim buffer1(File.Size("", strFile1)) As Byte
Dim buffer2(File.Size("", strFile2)) As Byte
(in1.ReadBytes(buffer1, 0, buffer1.length
(in2.ReadBytes(buffer2, 0, buffer2.length
Dim data1(buffer1.Length) As Byte
Dim data2(buffer2.Length) As Byte
Dim md As MessageDigest
("data1 = md.GetMessageDigest(buffer1, "MD5
("data2 = md.GetMessageDigest(buffer2, "MD5
Dim Bconv As ByteConverter
((Return ( Bconv.HexFromBytes(data1) = Bconv.HexFromBytes(data2
End Sub
[/codesyntax]
امتیاز

مقالات مرتبط

مسیر ایجاد و طراحی اپلیکیشن موبایل

استراتژی های شروع تولید محتوا ✔️

بهترین پلتفرم برای اپلیکیشن های موبایل کدام است

چگونه برای اندروید اپلیکیشن بسازیم

توسعه اپلیکیشن یا استخدام توسعه دهنده اپلیکیشن

نحوه نصب و اجرای اپلیکیشن های اندروید در ویندوز ۱۱

هزینه توسعه اپلیکیشن خدماتی مشابه اسنپ در سال ۱۴۰۱

۵ مزیت کلیدی توسعه اپلیکیشن موبایل بومی

هزینه توسعه اپلیکیشن موبایل در سال ۱۴۰۱

فهرست