تکه کد محدود کردن کاراکتر در یک متن بیسیک فور اندروید

⌛ زمان مطالعه < 1 دقیقه

برای این منظور از قطعه کد زیر استفاده نمایید

Sub textlimit(str As String,count As Int)As String

If str.Length str = str

Return str

Else

str = str.SubString2(0,count)

str = str.SubString2(0,str.LastIndexOf(” “)) & “…”

Return str

End If

End Sub

کد بالا کارش به این صورت هست که میتونید تعداد کاراکتر های محدودی از یک نوشته رو نمایش بدید موفق باشید

امتیاز
فهرست