فهمیدن اجرای سرویس بیسیک فور اندروید

⌛ زمان مطالعه < 1 دقیقه

تعیین اینکه چه چیزی یک سرویس را آغاز کرده.

قطعه کد تشخیص اجرای سرویس

If StartingIntent.Action = “android.intent.action.BOOT_COMPLETED” Then
ToastMessageShow(“Started because device booted”, False)
Else If Bit.And(StartingIntent.Flags, 4) = 4 Then
‘ https://developer.android.com/reference/android/content/Intent#FLAG_FROM_BACKGROUND
ToastMessageShow(“Started from background”, False)
Else
ToastMessageShow(“Started manually”, False)
End If

امتیاز

مقالات مرتبط

تبلیغات در گوگل ✔️

اهمیت متخصص بودن تیم طراحی اپلیکیشن !

چه طور تو یه حوزه شلوغ موفق عمل کنیم

بهترین پلتفرم برای اپلیکیشن های موبایل کدام است

نحوه نصب و اجرای اپلیکیشن های اندروید در ویندوز ۱۱

توسعه اپلیکیشن یا استخدام توسعه دهنده اپلیکیشن

نقش ارتباطات در انجام پروژهای تیمی چقدر هست؟

۵ فریم ورک توسعه اپلیکیشن اندروید

هزینه توسعه اپلیکیشن خدماتی مشابه اسنپ در سال ۱۴۰۱

فهرست