استفاده از این محتوا رایگان میباشد

چارا برای خلق ارزش و توسعه مهارت های درونی و رشد استعدادها و جایی برای انجام پروژهای برنامه نویسی هست، هدف ما پیاده سازی ایده شما و توسعه مهارت های فردی کاربران برای ارتقا و اجرای هدفمندانه کسب و کارها میباشد بیشتر آموزش های سایت به صورت رایگان در اختیار شما هستند اما برای دسترسی به همه آموزش ها نیازمند تهیه عضویت ویژه سایت ما میباشید.

محیط کد نویسی بیسیک

محیط کد نویسی بیسیک 

قبل از وارد شدن به کدنویسی باید به سه موضوع اشاره کرد.

کامنت کردن و آنکامنت کردن: در محیط برنامه نویسی Basic4Android میتوان توضیحاتی را در لابلای کدها نوشت.

این توضیحات جزء کدها حساب نمی شوند و هیچ تاثیری بر روند اجرای کدها ندارند.

و تنها برای توضیح کدها مثل مواقعی که کدها گیج کننده هستند.

و یا چندین برنامه نویس روی یک اپلیکیشن کار می کنند و باید هر یک از کدهای دیگری سر در بیاورد می باشند.

برای نوشتن یک کامنت بایستی ابتدا در قسمت موردنظر به اول یک سطر خالی رفت.

سپس یک کاراکتر آپاستروف ( ‘ ) تایپ کرد و توضیح موردنظر خود را نوشت.

و یا سطر یا سطرهای موردنظر را انتخاب و از بالای برنامه بر روی کلید کامنت کلیک کرده.

و یا کلیدهای Ctrl+Q را فشرد.

محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید
محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید

آنکامنت کردن فرآیندی برعکس کامنت کردن است.

و سطر یا سطرهای انتخاب شده را از حالت کامنت در می آورد.

برای انجام این کار باید بر روی کلید آنکامنت کردن کلیک کرد و یا کلیدهای Ctrl+W را فشرد.

محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید
محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید

نکته : کامنت ها هیچ تاثیری در دستورات برنامه نویسی ندارن و صرفا فقط برای توضیحات هستن. !

از چپ به راست: کلید کامنت کردن و کلید آنکامنت کردن نکته:

هر آپوستروف تنها می تواند سطر خودش را کامنت کند.

کامنت ها در محیط برنامه نویسی Basic4Android به رنگ سبز در می آیند. ‘This is a comment
مجزا بودن کدها در یک اکتیویتی صفحه کد هر اکتیویتی صفحه در واقع از چندین بخش مجزا تشکیل شده است.

که کد موجود در هر بخش در صورت به وقوع پیوستن شرط آن بخش اجرا می شود.

هر بخش با عبارت Sub X که X در آن شرط موردنظر برای اجرایی شدن کد است. آغاز و با End Sub به پایان می رسد.

همان طور که مشاهده می کنید آغاز تا پایان هر بخش با یک آکلاد خا کستری از سایر بخش ها جدا می شود.

که با کلیک بر روی مربع کنار Sub می توان کل بخش را جمع کرد.

تا نوشتن سایر بخش ها بدون شلوغی محیط کدنویسی همراه باشد.

بعد از این کار کل بخش تنها در یک خط به صورتنشان داده می شود که با کلیک بر روی علامت مثبت بخش مجدداً گسترده می شود. 

محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید
محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید

نکته: برای جمع و یا گسترده کردن تمام بخش ها کافی است از منوی Edit گزینه ی Outlining و سپس گزینه ی Toggle All را انتخاب کرده. و یا کلیدهایCtrl+Shift+O را فشار دهید.

با هر بار انتخاب این گزینه به طور یک در میان عمل گسترده کردن و جمع کردن انجام می شود.

دو گزینه ی دیگر قسمت Outlining یعنی Expand All و Collapse All نیز به ترتیب برای گشودن و جمع کردن کل بخش ها استفاده می شوند.

که با وجود گزینه ی Toggle All عملاً کاربردی ندارند.

محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید
محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید

 

انواع متغیر ها

متغیرها مانند خانه های خالی هستند. که در ب رنامه نویسی مقادیری را می گیرند.

برای مثال برنامه ای که نام شخص را در یک EditText می گیرد و سپس در جعبه ی پیامی نام او را نوشته و به وی خوش آمد میگوید.

ابتدا نام شخص را از EditText گرفته. و در یک متغیرخانه ی خالی ذخیره می کند.

سپس متغیر را فراخوانی کرده و در پیغام به اطلاع کاربر میرساند.
مدل زیر نمونه ای فرضی از برنامه ی فوق را نشان می دهد:
۱ – ایکس را در نظر بگیر.
۲ – ایکس را برابر متنی که شخص در EditText وارد می کند قرار بده.
۳ – به کاربر پیام بده: سلام جناب “ایکس”.

در Basic4Android از سه نوع متغیر متناوباً استفاده می شود. که String ، Int و Boolean نام دارند.

متغیر String : متغیر String یا متغیر رشته ای متغیری است که می تواند هرنوع مقداری را در خود جای دهد.

متغیر Int : متغیری است که تنها می تواند شامل عدد باشد.متغیر Boolean : متغیری است که تنها می تواند شامل دو مقدار True آری و یا False خیر باشد.

برای مثال پاسخ سوال زیر یک متغیر Boolean است:

آیا امروز دوشنبه است ؟ جواب تنها می تواند بله و یا خیر باشد. و حالتی خارج از این دو امکانپذیر نیست.

بعد از دانستن این مطالب می توان نگاهی اجمالی به قسمت کد نویسی برنامه انداخت.

محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید
محیط کد نویسی بیسیک فوراندروید

در صفحه ی کدنویسی Basic4Android کدهای بالا به صورت پیش فرض قرار دارند.

در بعضی از قسمت ها خود برنامه توضیحاتی را درباره ی کاربرد آن بخش کامنت کرده است.

در ادامه تمام بخش ها توضیح داده می شوند. بخش Project Attributes : این بخش تنها در اکتیویتی اصلی وجود دارد و
مشخصات کلی اپلیکیشن را تعیین می کند.

#Region Project Attributes

#ApplicationLabel: B4A Example نام اپلیکیشن که کاربر مشاهده می کند.
#VersionCode: 1 کد ورژن.
#VersionName: نام ورژن.
کد ورژن نشان دهنده ی تعداد دفعاتی است که اپلیکیشن منتشر شده است.

برای مثال اولین بار که اپلیکیشن منتشر می شود کد ورژن آن برابر ۱ است.؛ دومین بار برابر ۲ و به همین صورت ادامه دارد.

اما نام ورژن همان ورژن معروف است که همه می گویند.

و قواعد خاص خود را دارد. و می تواند شامل اعشار نیز باشد و یا حتی کلمه؛ با این که اکیداً توصیه نمی شود.

‘SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait

#SupportedOrientations: unspecified جهت اپلیکیشن.

در صورتی که این مقدار برابر portrait باشد. جهت اپلیکیشن به صورت عمودی، landscape به صورت افقی و unspecified بسته به جهت گوشی خواهد بود.

#CanInstallToExternalStorage: False امکان نصب روی حافظه ی خارجی.

در صورتی که این مقدار برابر True باشد امکان نصب اپلیکیشن روی کارت حافظه وجود خواهد داشت و در صورتی که برابر False باشد این امکان وجود نخواهد داشت.

#End Region

بخش Activity Attributes : این بخش مشخصات کلی اکتیویتی صفحه را تعیین می کند.

#Region Activity Attributes

#FullScreen: False تمام صفحه

در صورتی که این مقدار برابر False باشد نوار ابزار نشان داده خواهد شد و در صورتی که برابر True باشد نوار ابزار نشان داده خواهد شد و اکتیویتی به صورت تمام صفحه خواهد بود.

#IncludeTitle: True نشان داده شدن تیتر

اگر این مقدار برابر True باشد تیتر نشان داده خواهد شد و اگر برابر False باشد تیتر نشان داده نخواهد شد.

#End Region

 

[codesyntax lang=”vbnet”]

Sub Process_Globals

‘These global variables will be declared once when the application starts.

‘These variables can be accessed from all modules.

در این بخش برخی از موارد خاص تعریف می شوند. موارد معرفی شده در این بخش در تمامی ماژول

های پروژه در دسترس خواهند بود ماژول: اکتیویتی نوعی ماژول است. سایر ماژول ها عبارتند از کلاس،

کد و سرویس

End Sub

[/codesyntax]

[codesyntax lang=”vbnet”]

Sub Globals ‘These global variables will be redeclared each time the activity is created. ‘These variables can only be accessed from this module.

در این بخش مواردی از قبیل متغیرها تعریف می شوند. موارد معرفی شده در این بخش تنها در همین ماژول در دسترس خواهند بود.

End Sub

[/codesyntax]

[codesyntax lang=”vbnet”]

(Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean

‘Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:

‘(Activity.LoadLayout(“Layout1”

کدهای موجود در این قسمت به محض باز شدن ماژول اجرا خواهند شد.

End Sub

[/codesyntax]

[codesyntax lang=”vbnet”]

 

Sub Activity_Resume

کدهای موجود در این قسمت به محض باز شدن ماژول و یا باز کردن مجدد اپلیکیشن اگر در پیش زمینه ی دستگاه باقی مانده باشد اجرا خواهند شد.

End Sub

[/codesyntax] [codesyntax lang=”vbnet”]

(Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean

کدهای موجود در این قسمت هنگام خروج کاربر از محیط اپلیکیشن و یا بستن آن اجرا خواهند شد.

End Sub

[/codesyntax]

 

بررسی ویو ها بیسیک فوراندروید
, ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست