مرد آلفا بخش بیست و سوم ✔️

⌛ زمان مطالعه 2 دقیقه

مرد آلفا بخش بیست و سوم: اعتماد و ریسک در جذب زنان

خوب اصل نهم، چی میشه که شما یک فرد با اعتماد میشید؟

شاید فکر کنید اگر من رو بازی کنم هرچی دارم رو صادقانه نشون بدم، دیگران بهم اعتماد می‌کنند. ولی اینطوری نیست. دیگران این رو دال بر ضعف شما می پندارند. اعتماد در بحث اجتماعی، و خصوصاً زنان با قدرت به دست میاد. هر چی شما قوی تر باشید،و شخصیت مطمئن تری داشته باشید. اعتماد در نظر زنان یعنی تکیه کردن.

اون صداقت عنصر مهمی در برابر زنان نیست . اون ها فقط براشون مهم که این مرد محکم، سفت یا نه. سفت بودن ممکن از راه های نامشروع به دست بیاد. این سفت بودن مرد هست که برای زن مهمه.

پس فکر نکنید اگر برین خودتون رو بریزین رو برای زنا، اون ها از شما خوششون میاد، نه. این یک بازی زنان است که میگه من بهت اعتماد ندارم.مثلاً زن ها دنبال اعتماد نیستن. اون ها موقعی که با شما بیرون میان و با شما وقت میگذرونن که از شما قدرت ببینن. و این قدرت رو در کلاس های بعدی باز مفصل‌ تر درس خواهیم داد.

ریسک کردن عامل جذب زنان

مرد آلفا بخش بیست و سوم: برای به دست آوردن یک زن باید ریسک  از دست دادنش رو هم بکنید. و این هم یکی از اصول علم جذب زنان. آقایان شما نمی تونین برین و هیچ جمله خطرناکی نگین و اون زن جذب شما بشه، نمیشه. زن خوشش میاد که شما یه جاهایی  یه خشونتی به کار ببرید. که حتی امکان رهاشدن باشه.

مثلا یه جای شلوغ شما برید سمت یک زن، و حالا یه استارت صحبت کردنی بزنید. این جسارت رو اون ها دوست دارند. یعنی از کسی که ریسکه از دست دادن میکنه، یه جاهایی شما باید شوخیه دوپهلو بکنید، شوخی جنسی بکنید. ریسک این رو داره که زن بزاره بره ولی باید این ریسک بکنین.

یه وقت فکر نکنین که میتونین امن جذب زنان رو انجام بدین. کاری که ما انجام می‌دیم این که، این ریسک رو برای شما پایین میاریم.

اینا رو ما به شما یاد میدیم. خوب ولی زن باید این ریسک و حس کنه که خطر می کنین و امکان پس زده شدن و بلاک شدن رو در نظر می گیرید. و باز جلو میرید. ولی خوب این ریسک باید حساب شده باشه.

همه آموزش ها

امتیاز
فهرست