مرد آلفا بخش نوزدهم ✔️

⌛ زمان مطالعه 2 دقیقه

مرد آلفا بخش نوزدهم: عوامل دفع زنان (۱)

جلسه دوم اصل هشتم این هست که هیچ کدوم از این عواملی که دارم میگم، عامل جذب نیست. ببینید این ها نه تنها عامل جذب نیست میتونه عامل دفع هم باشه.

عواملی که می توانند، عامل دفع زنان باشند:

 ۱) سواد

شما نمی تونید با سواد بودن خودتون رو عاملی برای جذب کنید. اینکه یک مرد سواد زیادی داره، باعث نمیشه که یک زن بهش حس پیدا بکنه. بلکه وقتی شما سوادتون خیلی زیاد میشه و ادبیاتتون با ادبیات عوام فاصله میگیره، قدرت چرت و پرت گوی خودتون رو از دست میدید. و میتونه مورد دفع هم باشه.

۲) هوش منطقی

کسی که درمسائل منطقی قدرت زیادی داره.منطقی حرف زدند و یا فکر کردند، خوب این هم برای زن ها کشش جنسی نداره. مثلاً فکر نکنید، اگر به زن نشون بدین  از همه بهتر فکر می کنید، اون به شما جذب میشه، نه. بلکه زنان از آدم هایی که خیلی هم منطقی هستند. و خیلی زود با همه بحث می کنن، اصلاً خوششون نمیاد. پس هوش منطقی میتونه عامل دفع هم باشه .

۳) عمق فکری

کسانی که عمیق می‌اندیشند. عمق فکری هم عامل جذب نیست. مثلاً فکر کنید اگر به یک زن نشون بدید که من خیلی عمیقم، من خیلی میفهمم، فکر نکن این باعث میشه زن بگه: وای، عجب شخصیتی. نه این میتونه عامل دفع هم باشه.

۴) آزاد فکر کردن

آدمی که روی حرفاش تعصبی نداره و زود میتونه تغییرشون بده. زنان خوششون نمیاد، اگر راحت یک مرد فکرشو عوض کنه. حدی از تعصب برای زن ها جذابم هست. مثلاً فرض کنید توی یک جمع بحث میکنید و توی جمع یک مرد دیگه حرفش درست بوده و شما خیلی راحت حرفتون رو عوض کردین و باختین. برای این زن یه سردی ناخودآگاه پیش میاد. پس آزاد فکر کردن هم عامل جذب نیست و بلکه میتونه عامل دفع هم باشه.

با دوره آموزنده و  جذاب مرد آلفا همراه باشید.

همه آموزش ها

امتیاز
فهرست