پرش به محتوا

انواع داده ها در PHP

  در PHP داده‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اعداد (Numeric) و رشته‌ها (String). این دو دسته داده‌ای که بیشتر در PHP استفاده می‌شوند پایه‌ی بسیاری از عملیات‌ها و قابلیت‌های PHP هستند. همچنین PHP دارای داده‌هایی دیگری هم هست که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

  1. اعداد (Numeric): شامل اعداد صحیح (Integer)، اعشاری (Float) و دوگانه (Binary) می‌شوند.
  • Integer: اعداد صحیح، مثبت و منفی هستند و با استفاده از تابع intval() می‌توانید یک متغیر را به integer تبدیل کنید.
  • Float: اعداد اعشاری را در PHP با استفاده از نوع float نشان می‌دهیم. توجه کنید که برای نمایش اعداد اعشاری باید از نقطه به جای کاما استفاده کنید.
  • Binary: اعداد دوگانه در PHP با استفاده از پیشوند 0b نشان داده می‌شوند. مثلا 0b1010 برابر با 10 است.
  1. رشته‌ها (String): شامل متن‌های مختلفی می‌شوند که با استفاده از علامت تک و دوتایی (" و ') تعریف می‌شوند.
  • تبدیل به رشته: توابع strval() و str() برای تبدیل یک متغیر به رشته استفاده می‌شوند.
  1. بولی (Boolean): مقادیر true و false که برای نشان دادن مقادیر درست و نادرست استفاده می‌شوند.
  • تبدیل به بول: تابع boolval() برای تبدیل یک متغیر به بول استفاده می‌شود.
  1. آرایه (Array): مجموعه‌ای از مقادیر که با استفاده از یک شناسه (key) در دسترس هستند.
  • تعریف آرایه: برای تعریف یک آرایه، از دو روش می‌توان استفاده کرد
  • روش اول: استفاده از عملگر array()
  • روش دوم: استفاده از علامت []
  • تعیین مقدار به شناسه: برای تعیین مقدار به یک شناسه در آرایه، از عملگر = استفاده می‌شود.
  • دسترسی به مقدار: برای دسترسی به مقدار موجود در یک شناسه، می‌توان از نام آرایه به همراه شناسه استفاده کرد.
  • شیء (Object): مجموعه‌ای از متغیرها و توابع که در کلاس‌ها تعریف می‌شوند.
  • تعریف کلاس: برای تعریف یک کلاس، از کلمه کلیدی class استفاده می‌شود.
  • تعریف متغیرهای شیء: برای تعریف متغیرهای شیء، از کلمه کلیدی public، private یا protected استفاده می‌شود.
  • تعریف توابع شیء: برای تعریف توابع شیء، از کلمه کلیدی function استفاده می‌شود.
  • ایجاد شیء: برای ایجاد یک شیء، از نام کلاس و عملگر new استفاده می‌شود.
  • دسترسی به متغیرها و توابع: برای دسترسی به متغیرها و توابع یک شیء، از نام شیء به همراه نقطه و نام متغیر یا تابع استفاده می‌شود.
  • منطقی (NULL): مقداری که به یک متغیر تخصیص داده می‌شود و مقدار اولیه آن تعیین نشده است.
  • تعیین مقدار NULL: برای تعیین مقدار NULL به یک متغیر، از عملگر = و کلمه کلیدی NULL استفاده می‌شود.
  • منابع (Resources): اشاره‌گری به یک منبع خارجی مانند یک پرونده یا یک اتصال پایگاه داده.
  • تعیین منبع: برای تعیین یک منبع، از توابع مربوط به هر منبع استف
  • مثلاً برای تعیین یک منبع فایل، از تابع fopen() استفاده می‌شود که یک پارامتر برای نام فایل و یک پارامتر برای حالت باز کردن فایل (خواندن، نوشتن، اضافه کردن و ...) دریافت می‌کند.
  • استفاده از منابع: برای استفاده از منابع، از توابع مربوط به هر منبع استفاده می‌شود. به عنوان مثال، برای خواندن محتوای یک فایل، از تابع fread() استفاده می‌شود که دو پارامتر به عنوان ورودی دریافت می‌کند: اشاره‌گر به فایل (منبع) و تعداد بایت‌هایی که می‌خواهیم از فایل خوانده شود.
  • کالبک (Callback): تابعی که به یک تابع دیگر به عنوان پارامتر منتقل می‌شود.
  • تعریف کالبک: برای تعریف یک کالبک، یک تابع با پارامترهای مورد نیاز تعریف می‌شود.
  • استفاده از کالبک: برای استفاده از یک کالبک، آن را به عنوان پارامتر به یک تابع دیگر منتقل می‌کنیم. برای این کار می‌توان از توابعی مانند array_map() و usort() استفاده کرد که به هر کدام یک کالبک به عنوان پارامتر ورودی نیاز دارند.
  • انواع مختلط: این نوع شامل متغیرهایی است که می‌توانند هر دو نوع داده پایه یا مختلط را شامل شوند.
  • تعریف مختلط: برای تعریف متغیرهای مختلط، می‌توان از هر یک از نوع‌های داده پایه استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توان یک متغیر رشته‌ای را با یک عدد صحیح جمع کرد.

  برای نمایش کاربرد این انواع داده در PHP، چند مثال ارائه می‌دهیم:

  1- مثال اول در مورد اعداد صحیح:

  $num1 = 10;
  $num2 = 20;
  $sum = $num1 + $num2;
  echo "Sum of $num1 and $num2 is: $sum";
  
  

  Output:

  Sum of 10 and 20 is: 30
  
  

  2- مثال دوم در مورد اعداد اعشاری:

  $float1 = 3.14;
  $float2 = 2.5;
  $product = $float1 * $float2;
  echo "Product of $float1 and $float2 is: $product";
  
  

  Output:

  Product of 3.14 and 2.5 is: 7.85
  
  

  3- مثال سوم در مورد رشته‌ها:

  $str1 = "Hello";
  $str2 = "World";
  $greeting = $str1 . " " . $str2;
  echo $greeting;
  
  

  Output:

  Hello World
  
  

  4- مثال چهارم در مورد آرایه‌ها:

  $colors = array("Red", "Green", "Blue");
  echo "The second color is: " . $colors[1];
  
  

  Output

  The second color is: Green
  
  

  5- مثال پنجم در مورد منطقی:

  $is_raining = true;
  if ($is_raining) {
    echo "It's raining!";
  } else {
    echo "It's not raining.";
  }
  
  

  Output:

  It's raining!
  
  

  6- مثال ششم در مورد منابع فایل:

  $file = fopen("example.txt", "r") or die("Unable to open file!");
  echo fread($file, filesize("example.txt"));
  fclose($file);
  
  

  7- مثال هفتم در مورد کالبک:

  function my_callback_function($item) {
    return strlen($item);
  }
  
  $strings = array("apple", "banana", "orange", "raspberry");
  $lengths = array_map("my_callback_function", $strings);
  print_r($lengths);
  
  

  Output:

  Array ( [0] => 5 [1] => 6 [2] => 6 [3] => 9 )
  
  

  8- مثال هشتم در مورد متغیرهای مختلط:

  $num = 5;
  $str = "10";
  $result = $num + $str;
  echo "The result is: $result";
  
  

  Output

  The result is: 15
  
  

  به همین شکل با استفاده از انواع داده در PHP، می‌توان برنامه‌های پویا و کاربردی ایجاد کرد.

  3.9/5 - ( 8 امتیاز )

  دیدگاه شما نگاه ما رو عوض میکنه !

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پشتیبانی آنلاین