پرش به محتوا

معرفی انواع اپراتورها در زبان دارت

  در زبان دارت، انواع مختلفی از اپراتورها وجود دارند که برای انجام عملیات‌های مختلف به کار می‌روند. در ادامه، به معرفی انواع اپراتورهای دارت می‌پردازیم:

  1. اپراتورهای ریاضی:
  • "+": جمع
  • "-": تفریق
  • "*": ضرب
  • "/": تقسیم
  • "%": باقیمانده‌ی تقسیم
  1. اپراتورهای پیش‌ پردازش:
  • "#": برای تبدیل یک مقدار به مقدار hex
  • "??": برای چک کردن عدم تعریف یک متغیر
  • "": برای چک کردن null بودن یک متغیر
  1. اپراتورهای منطقی:
  • "&&": AND
  • "||": OR
  • "!": NOT
  • "??": چک کردن null بودن یک متغیر
  1. اپراتورهای رابطه‌ای:
  • "==": برابر با
  • "!=": نابرابر با
  • ">": بزرگتر از
  • "<": کوچکتر از
  • ">=": بزرگتر یا مساوی با
  • "<=": کوچکتر یا مساوی با
  1. اپراتورهای پیش‌ ترتیب:
  • "++": افزایش یک متغیر به مقدار 1
  • "--": کاهش یک متغیر به مقدار 1
  • "+=": افزایش یک مقدار به یک متغیر
  • "-=": کاهش یک مقدار از یک متغیر
  • "*=": ضرب یک مقدار در یک متغیر
  • "/=": تقسیم یک متغیر به یک مقدار
  1. اپراتورهای بیتی:
  • "&": بیتی AND
  • "|": بیتی OR
  • "^": بیتی XOR
  • "<<": شیفت به چپ
  • ">>": شیفت به راست

  این‌ ها پرکاربرد ترین اپراتورهای دارت هستند و همچنین می‌توانید اپراتورهای سفارشی خودتان را در دارت ایجاد کنید.

  مثال هایی جهت استفاده از اپراتورها در دارت

  برای استفاده از اپراتورهای دارت، باید ابتدا این اپراتورها را به صورت مناسبی با مقادیر و متغیرهای خودتان ترکیب کنید. برای مثال، برای انجام یک عملیات جمع دو عدد در دارت، از اپراتور "+" استفاده می‌کنیم، به این صورت:

  int a = 10;
  int b = 20;
  int c = a + b; // c = 30
  
  

  در این مثال، ابتدا دو عدد a و b تعریف شده‌اند، سپس از اپراتور "+" برای انجام عملیات جمع استفاده شده و نتیجه در متغیر c ذخیره شده است.

  همچنین می‌توانید از اپراتورهای منطقی و رابطه‌ای برای بررسی شرایطی که در کد خودتان تعریف کرده‌اید، استفاده کنید. برای مثال:

  int a = 10;
  int b = 20;
  bool result = a > b; // false
  
  

  در این مثال، با استفاده از اپراتور ">" بررسی شده است که آیا عدد a بزرگتر از عدد b است یا خیر، و نتیجه در متغیر result ذخیره شده است.

  همچنین می‌توانید از اپراتورهای پیش‌ترتیبی مانند "++" و "--" برای افزایش یا کاهش مقدار یک متغیر استفاده کنید، مانند مثال زیر:

  int a = 10;
  a++; // a = 11
  
  

  در این مثال، با استفاده از اپراتور "++"، مقدار متغیر a به 1 افزایش یافته است.

  همچنین برای استفاده از اپراتورهای بیتی، مانند "&" و "|" و "^" و "<<" و ">>"، می‌توانید از عملگرهای بیتی استفاده کنید، مانند مثال زیر:

  int a = 10; // 1010
  int b = 5; // 0101
  int c = a & b; // 0000
  int d = a | b; // 1111
  
  

  در این مثال، با استفاده از اپراتور "&" و "|"، از عملگرهای بیتی استفاده شده‌اند تا بیت‌های متناظر با عدد a و b را با هم ادغام کنند و نتیجه را در متغیرهای c و d ذخیره کنند. در این مثال، اپراتور "&" برای برداشتن بیت‌های مشترک دو عدد (a و b) و اپراتور "|" برای افزودن بیت‌های مختلف این دو عدد استفاده شده است.

  همچنین می‌توانید از اپراتورهای شرطی مانند "if" و "else" و "switch" برای بررسی شرایط و انتخاب گزینه‌های مختلف در برنامه‌های دارت استفاده کنید، مانند مثال زیر:

  int a = 10;
  int b = 20;
  if (a > b) {
   print("a is greater than b");
  } else if (a < b) {
   print("a is less than b");
  } else {
   print("a is equal to b");
  }
  
  

  در این مثال، با استفاده از اپراتورهای شرطی، بررسی شده است که آیا عدد a بزرگتر از عدد b است یا کوچکتر یا برابر با آن، و متناسب با این شرایط، پیام متناظر چاپ شده است.

  در کل، با استفاده از انواع مختلف اپراتورها در دارت، می‌توانید برنامه‌های پیچیده‌ تری را ترکیب کنید.

  همچنین در دارت، اپراتورهایی برای انجام عملیات‌های ریاضی پیشرفته‌تر نیز وجود دارد، مانند اپراتورهای مربوط به عملیات بیتی، اپراتورهای اعشاری و ... .

  برای مثال، اگر بخواهید دو عدد اعشاری را با هم جمع کنید، می‌توانید از اپراتور "+" استفاده کنید، مانند مثال زیر:

  double a = 10.5;
  double b = 20.7;
  double result = a + b;
  print(result); // 31.2
  
  

  در این مثال، دو عدد اعشاری a و b با هم جمع شده‌اند و نتیجه آن در متغیر result ذخیره شده و در نهایت به کمک تابع print() چاپ شده است.

  همچنین، اگر بخواهید عملیات بیتی روی داده‌های خود انجام دهید، می‌توانید از اپراتورهای مربوط به این عملیات، مانند اپراتور "&" برای برداشتن بیت‌های مشترک دو عدد، استفاده کنید، مانند مثال زیر:

  int a = 5; // 101
  int b = 3; // 011
  int c = a & b; // 001
  print(c); // 1
  
  

  در این مثال، اپراتور "&" برای برداشتن بیت‌های مشترک دو عدد (a و b) استفاده شده است. بیت‌های مشترک این دو عدد ( یعنی بیت‌هایی که در هر دو عدد وجود دارند ) در متغیر c ذخیره شده است.

  استفاده از اپراتورهای دارت به شما کمک می‌کند تا عملیات‌ های مختلف را به صورت سریع و آسان انجام دهید.

  5/5 - ( 1 امتیاز )

  دیدگاه شما نگاه ما رو عوض میکنه !

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پشتیبانی آنلاین