پرش به محتوا

پروژه اپلیکیشن شبکه اجتماعی شوخند


اگر به دنبال راه اندازی یک استارت آپ قوی هستید و به فکر ایجاد یک کسب و کار با درآمد بالا هستید ما پروژه شبکه اجتماعی شوخند را به شما پیشنهاد میکنیم کیت و رابط کاربری پیش رو با استفاده از تکنولوژی Flutter طراحی و ایجاد شده است لطفا تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

شوخند چیست؟

شوخند یك شبكه اجتماعی با هدف تفریح و سرگرمی است كه محتواى آن به موضوع خنده و سرگرمی، هیجان، ترفند و…

مرتبط است در این شبكه اجتماعی كاربران می توانند با شرایطی كه ذكر خواهد شد كسب درآمد نمایند.

در شوخند اگر كاربر تبلیغی مشاهده كند، مبلغی از پرداختی سفارش دهنده تبلیغ به بیننده تبلیغ پرداخت خواهد شد. كاربر با این اپلیكیشن می تواند خود را سرگرم نموده و همزمان نیز كسب درآمد كند .

محتواهای شوخند

محتواهایی كه در شوخند قرار می گیرد در دسته بندى هاى زیر است.

 1. لطیفه: لطیفه ها و جك ها در این دسته قرار می گیرند .
 2. عكس: شامل عكس هاى خنده دار، با مزه، مهارت، شكار لحظه ها و.. .
 3. كلیپ یا گیف: كلیپ یا گیف هاى خنده دار با مدت زمان حداكثر ١ دقیقه در این بخش قرار می گیرند .
 4. فیلم: فیلم هاى خنده دار بین ١ دقیقه تا ٠١ دقیقه در این بخش قرار می گیرند .
 5. خاطره یا سوتی: خاطرات و سوتی هایی كه به مراتب تعداد كاراكتر آنها بیشتر از لطیفه و جك است.
 • ٦ صوت (صداى طنز): فایل هاى صوتی كه شامل لطیفه، خاطره یا سوتی می شوند .
 • ٧ مسابقه: برگزارى مسابقات توسط شوخند از جمله خنداننده شو، جوكر، پرسش و پاسخ، بازى گروهی(مانندادابازى، مارو پله، دوز، منچ، بصورت گروهی و لیگ) و.. .

نحوه فعالیت در شوخند

براى فعالیت در شوخند دو روش وجود دارد. لازم به ذكر اینكه محتواها جدا نیستند و فقط روش فعالیت متفاوت است.

روش اول: غیر تجاری

یعنی هدف كاربر كسب درآمد نیست و به دنبال سرگرمی است مانند سایر شبكه هاى اجتماعی از جمله اینستاگرام. در ازاى مشاهده تبلیغات كارمزدى به او تعلق نخواهد گرفت تا زمانی كه با تهیه پكیج حساب خود را به تجارى تبدیل كند .

روش دوم: تجاری

یعنی هدف كاربر علاوه بر سرگرمی ، كسب درآمد از شوخند نیز می باشد. كسب درآمد به دو روش انجام می گیرد :

١) تماشاى محتوا ٢ ) تولید محتوا

نحوه كسب درآمد و شرایط آن

براى كسب درآمد لازم است كاربران انتخاب كنند كه می خواهند از بخش تماشاى محتوا كسب درآمد كنند یا از بخش تولید محتوا و یا هر دو. اگر می خواهند با تماشاى محتوا كسب درآمد كنند یكی از پكیج هاى مربوط به آن را باید تهیه كنند. اگرمی خواهند با تولید محتوا كسب درآمد كنند یكی از پكیج هاى مربوط به آن را باید تهیه كنند. و اگر از هر دو طریق میخواهند كسب درآمد كنند، می بایست هر دو پكیج را تهیه كنند. جرئیات پكیج در بخش امكانات اختصاصی آورده شده است.

تماشای محتوا: در مشاهده هر محتوا، نمایش تبلیغ خواهیم داشت كه با دیدن تبلیغ توسط كاربر، كارمزدى به حساب اومنظور خواهد شد.

تولید محتوا: هر محتوایی كه كاربر تولید می كند، از ناحیه ما نمایش تبلیغ در آن صورت خواهد گرفت كه در ازاى تماشاى این تبلیغ توسط سایر كاربران كارمزدى به حساب تولیدكننده محتوا منظور خواهد شد. ضمن اینكه به تماشا كننده محتوا نیزكارمزدى جداگانه لحاظ خواهد شد.

واحد پولی شوخند

در شوخند از واحد پولی مخصوص به نام »ایكا – ika« استفاده می شود كه ارزش آن برابر است با یك هزار تومان. كارمزدهایی

كه به كاربران تعلق می گیرد بر حسب ایكا می باشد كه در كیف پول هاى آنان ذخیره می گردد .

ایكا در واقع یك ارز دیجیتال اختصاصی است كه پس از مدتی بازار عرضه و تقاضاى خود را خواهد داشت و در صرافی ها معامله خواهد شد. در شوخند قرار نیست از ارز دیجیتال سخنی به میان آورده شود .

كیف پول و قابلیت های آن

تمامی كارمزدهایی كه كاربر بدست می آورد در كیف پول شوخند ذخیره خواهد شد كه پس از رسیدن به حد نصاب قابل برداشت خواهد بود (حد نصاب طبق پكیج هایی است كه كاربران تهیه می كنند).

كیف پول شوخند، قابلیت انتقال به حساب دیگر كاربران را خواهد داشت. یعنی كاربر می تواند كل موجودى خود را به حسابكاربر دیگرى كه در پولخند عضو است انتقال دهد(فیلد یادداشت براى تراكنش قرار داده شود). این انتقال وجه داراى كارمزداست كه در مراحل اولیه كار صفر درصد درنظر گرفته می شود .یعنی باید بتوان مقدار صفر درصد كارمزد را در پنل مدیریت تغییر داد .

تسویه حساب

كاربر براى تسویه حساب دو راه دارد :

 1. یا از ما درخواست تسویه حساب نماید كه پس از ثبت درخواست، مبلغی معادل آنچه در كیف پول خود در شوخند دارد بهحساب بانكی او واریز خواهد شد كه در این حالت هر ایكا برابر است با ١٠٠٠ تومان(ممكن است تغییر كند). پس از درخواستتسویه، طی چند روز معادل تومان از كیف پول كاربر، به حساب بانكی او واریز خواهد شد.
 2. یا ایكاهاى بدست آمده را در سایت مربوط به این ارز دیجیتال می تواند بفروش برساند كه قیمت آن بروز خواهد بود. پسدر طراحی پولخند باید این نكته را مد نظر قرار داد كه در آینده شوخند با سایت ایكا تبادل داده خواهد داشت. در پنل كاربرىگزینه اى باشد كه به سایت ایكا منتقل شود تا كاربر بتواند در ایكا بفروشد. این گزینه قابلیت فعال و غیرفعال شدن داشته باشد .

امكانات اپلیكیشن شوخند

امكانات عمومی

شوخند مانند هر شبكه اجتماعی دیگر امكانات مشخص و تعریف شده اى دارد. در جدول زیر به برخی از قابلیت هاى یك شبكهاجتماعی اشاره شده است. لذا از توضیح امكانات مندرج در جدول زیر به جهت آشنایی عرف كاربران و برنامه نویسان خوددارى

شوخند مانند هر شبكه اجتماعی دیگر امكانات مشخص و تعریف شده اى دارد

شاید بتوان گفت عمده تفاوت شوخند با سایر شبكه هاى اجتماعی، قابلیت خرید پكیج ها، نمایش تبلیغات، قابلیت كسب درآمدو كیف پول و برگزارى مسابقات باشد. در ادامه امكانات و ویژگی هاى اختصاصی شوخند توضیح داده شده است .

مسابقه

برگزارى مسابقات توسط شوخند از جمله خنداننده شو، جوكر، پرسش و پاسخ، بازى گروهی(مانند ، پانتومیم مار و پله، دوز، منچ،بصورت گروهی و لیگ) و… .

كاربران می توانند وارد مسابقه شده و با یكدیگر رقابت كنند. این مسابقات می تواند توسط شوخند و بصورت لیگ و همراه باجایزه تشكیل شود و یا توسط خود كاربران بصورت گروهی و براى سرگرمی .

خنداننده شو :

پس از فعال كردن مسابقه خنداننده شو توسط شوخند یك فیلم به عنوان توضیحات و شرایط مسابقه توسط شوخند بارگذارىخواهد شد. كاربران می تواند در این بخش درخواست داده و ویدئو ى خود را ارسال نمایند كه پس از تایید ، هر نوبت ٤ فیلم منتشر خواهد شد. مدت زمان هر فیلم حداكثر ١٠ دقیقه باید باشد. در هر نوبت دو فیلم كه بیشترین امتیاز را بگیرند(امتیازات در این مسابقه بصورت مجموع امتیاز هر كاربر به فیلم از یك تا ١٠ می باشد و مجموع امتیاز باید حداقل ٧٠٠٠ باشد) که به مرحله بعدى صعود می كنند و (بصورت لیگ خواهد بود ) و كاربران صعود كننده باید فیلم بعدى را ارسال نماید تا به فینال برسند. فیلمها در بخش مسابقه قابلیت توقف و عقب یا جلو بردن دارند.

در نسخه بعد: بازى ادا بازى یا پانتومیم بصورت آنلاین برگزار خواهد شد. نمایش از سمت ما و حدس از سمت كاربران خواهد بود. همه كاربران می توانند حدس زده و برنده شوند. كاربرانی كه اشتباه حدس زده اند حذف می شوند و كسانی كه درست حدس زده اند به مرحله بعدى رفته و باید عبارت بعدى را حدس بزنند. طبیعتا هر ادابازى داراى زمان است و در این بازه زمانیكاربر می توانند چندین بار حدس بزند(تایپ آن). هنگامی كه زمان به پایان می رسد، تنها كسانی كه درست حدس زده اند بهمرحله بعد می روند . (مسابقه در یك شب تمام می شود) .

مسابقات قابل اشتراك گذارى ( از جمله استورى ) هستند .

كیف پول

در بخش هاى قبلی توضیح داده شد. مختصراً : در كیف پول كارمزدهاى كاربر ذخیره می شود، كاربر می تواند از این بخشدرخواست تسویه حساب نماید، یا موجودى خود را به سایت ایكا انتقال داده تا بتواند به نرخ روز بفروشد، موجودى خود را بهحساب كاربر دیگرى با استفاده از نام كاربرى یاqr كد منتقل نم اید. در كیف پول باید سوابق مالی كاربر موجود باشد.

لازم به ذكر اینكه با توجه به پكیج تماشاى محتوا كه ایكاها در حساب كاربرى ذخیره می شوند، و با تكمیل اطلاعات كه ٣ ایكابه كاربر تعلق می گیرد، و ایكاهایی كه در ازاى معرفی شوخند به كاربر تعلق می گیرد همگی در حسابی جداگانه باید باشد كه پس از مدت مشخص قابل تسویه باشد. مثلا با توجه به پكیج برنزى تماشاى محتوا، كاربر ١٠٠ ایكا تهیه می كند كه در حساباو ذخیره می شود. از طرفی زمان درخواست تسویه حساب او نیز ٣٠ ایكا است كه نباید با یكدیگر اشتباه گرفته شوند چون این٣٠ ایكا براى وقتی است كه كاربر تبلیغ دیده و كارمزد بدست آورده و وقتی مقدار این ایكاهایی كه از طریق مشاهده تبلیغبدست آمده، طبق جدول به مقدار ٣٥٠ رسید آن ١٠٠ ، ایكا نیز قابل برداشت خواهد بود. می توان اینگونه خلاصه كرد كه یكبخش از موجودى كاربر بخش هدیه و جوایز باشد كه شامل موارد فوق(تكمیل اطلاعات، معرفی شوخند و… و در آینده نیز ازطریق مسابقات ایكا بدست خواهد آورد )

پكیج ها

پكیج هاى شوخند براى شروع فعالیت در تماشاى محتوا: در این بخش مبالغ پرداختی توسط كاربران در حساب آنان

بصورت »ایكا« ذخیره می شود و پس از مدت زمان ذكر شده در جدول زیر قابل برداشت خواهد بود(برداشت یا انتقال بهدیگرى) .

نكته: این پكیج ها باید قابلیت تغییر و فعال یا غیرفعال سازى در پنل مدیریت را داشته باشند.

*پكیج هاى شوخند براى شروع فعالیت در تولید محتوا: در این بخش مبالغ پرداختی توسط كاربران هزینه فعالسازى

پكیج می باشد.

نكته: این پكیج ها باید قابلیت تغییر و فعال یا غیرفعال سازى در پنل مدیریت را داشته باشند.

حرفه اىنيمه حرفه اىسادهغيرتجارىنام پكيج
٩/٠٠٠٣/٠٠٠١/٠٠٠٠تعداد خريد ايكا
٩/٠٠٠/٠٠٠ يا 9000 دنبال كننده٣/٠٠٠/٠٠٠ يا 3000 دنبال كننده١/٠٠٠/٠٠٠ يا 1000 دنبال كننده٠هزينه پرداختی
٢٧٠١٨٠٩٠نامحدودحداكثر تعداد محتوای ارسالی در ماه
٠/٠٠٦٠/٠٠٥٠/٠٠٤٠مقدار ايكا در هر محتوا
٣٠ ika٣٠ ika٣٠ ika٠زمان تسويه حساب

معرف

در صورت داشتن معرف، به ازاى هر نصب یك ایكا به معرف تعلق می گیرد. این بخش باید قابلیت تغییر و غیرفعال سازى در پنل مدیریت را داشته باشد. كد معرف می تواند نام كاربرى یا كد مخصوص هر كاربر باشد. بهتر است كد باشد.

تبلیغات

تبلیغات بخش اصلی و مهم شوخند هستند زیرا شوخند از این طریق كسب درآمد می كند.

با توجه به پكیج هایی كه كاربران تهیه كرده اند قبل از نمایش محتواهاى شوخند به كاربر، تبلیغ نمایش داده می شود(مانند یوتیوب و آپارات). نحوه نمایش تبلیغ در بخش هاى مختلف به شرح جدول زیر است :

تبلیغ به سایت آن منتقل می شود .

تبلیغ در شوخند به روش مهندسی صورت خواهد گرفت. یعنی سفارش دهنده تبلیغ مشخص می كند كه تبلیغ او، چه تعداد،براى كل كاربران كشور یا براى كدام استان ها، كدام شهرها، كدام جنسیت، كدام مدارك تحصیلی و كدام مشاغل نمایش داده شود. طبیعتا در پنل مدیریت شوخند باید فایل تبلیغ (فیلم ) آپلود و اطلاعات دریافتی تعیین و سپس منتشر گردد. یعنی در پنل مدیریت می بایست مدیر تعیین كند كه یك تبلیغ چند بار و به چه گروه هاى به نمایش درآید. احتمال دارد ده ها تبلیغ وجودداشته باشد كه تعداد نمایش هر كدام را باید بتوان تعیین نمود. همچنین باید تعداد باقی مانده و تعداد مشاهده شده نیز درجزئیات هریك قابل نمایش باشد. پس از به پایان رسیدن این تعداد، آن تبلیغ غیرفعال و از لیست خارج شده و به بایگانی میرود و در صورت نیاز مجدد از بایگانی قابل فعالسازى مجدد و ویرایش خواهد داشت.

از نكات مهم این بخش :

 • تبلیغات می بایست بصورت رندم به كاربران نمایش داده شود(و نه بر حسب لیست تبلیغات در پنل مدیریت) .
 • هر كاربر با مشاهده چندین و چندباره یك پست، فقط یكبار تبلیغ ببیند و در نتیجه یك كارمزد بگیرد. این موضوع براى مالكهر پیج نیز صدق می كند. یعنی مالك پیج با دیدن محتواى خود تنها یكبار تبلیغ ببیند(تنها با دیدن محتواهاى دیگران امكاندیدن تبلیغ و كسب درآمد وجود دارد )
 • در پنل مدیریت می بایست امكان نمایش تبلیغ براى هریك از بخش ها فراهم باشد. یعنی نمایش تبلیغ براى بخش ها(درجدول فوق) قابلیت فعالسازى یا غیرفعالسازى داشته باشد.

نكات لازم در طراحی شوخند

 1. در ضمن ورود و ثبت نام، قوانین و راهنماى استفاده از شوخند، قابلیت ها و توضیحات بخش هاى لازم نمایش داده شود.
 2. اطلاعات مورد نیاز از كاربر: براى ثبت نام و ورود تنها نام كاربرى اختصاصی و موبایل كافی است و كد احراز هویت به موبایلكاربر ارسال خواهد شد. بقیه اطلاعات در پروفایل كاربرى تكمیل گردد. مانند: موبایل، نام، نام كاربرى و رمز عبور، استان و

شهر(از لیست)، شغل(از لیست)، تاریخ تولد، مدرك تحصیلی(از لیست)، جنسیت، شماره حساب یا شبا و نام و نام خانوادگیصاحب حساب. هر كاربر تمامی اطلاعات را وارد كرد ٣ ایكا به او تعلق (می گیرد قابلیت تغییر و غیرفعالسازى داشته باشد) .

ممكن است كاربرى اطلاعات را ویرایش كند كه در این صورت نباید ٣ ایكا به او تعلق گیرد .

 1. در شوخند چینش محتواها نباید مانند شبكه هاى اجتماعی موجود باشد. مخصوصا با وجود دسته بندى و وجود تبلیغات درمحتواها اگر محتواها در ابعاد و چینشی مانند اینستاگرام باشد، محتواها به سادگی دیده می شوند(عكس و لطیفه ) كه در اینصورت كاربر روى محتوا كلیك نمی كند در نتیجه تبلیغات را هم نمی توان د مشاهده كند(كه نباید اینگونه باشد). باید طورىطراحی گردد كه كاربر براى دیدن محتوا روى آن كلیك كند. و یا لااقل براى عكس و لطیفه این گونه باشد. امكان دارد نمایشتبلیغ در بخش عكس و لطیفه را در اوایل كار غیرفعال كنیم.
 2. كاربران امكان گزارش محتواها را داشته باشد: ١-محدودیت سنی در محتوا، ٢-عدم رعایت پوشش مناسب٣ ،-عدم ارتباطمحتوا به شوخند، ٤-محتوا كپی شده است٥ ،-محتوا شامل الفاظ نامناسب و توهین به قومیت ها و مذاهب و اشخاص است. باانتخاب هر مورد از گزارش ها، توضیحات لازم آن نیز توسط كاربر ارسال شود. مثلا براى گزارش محتواى كپی شده، كاربر میبایست لینك محتوایی كه مدعی است كپی شده را نیز ارسال كند .
 3. كاربرا ن می توانند درآمد خود را نمایش بدهند یا ندهند(در بخش بیو و صفحه اصلی پیج). از طریق تنظیمات قابل تغییرخواهد بود .

٦ ) تم: كاربر در بخش تم بتواند حالت شب را انتخاب كند.

 1. صندوق پیغام: شوخند می تواند به همه یا بر حسب دسته بندى به كاربران پیغام ارسال كند.(دسته بندى: استان،شهر،جنسیت، و… )
 2. نوتیفیكیشن: شوخند امكان ارسال نوتیفیكیشن داشته باشد.
 3. اشتراك گذارى شوخند: كاربر بتواند در شوخند، آن را به اشتراك گذاشته كه در این حالت كد معرف نیز ارسال خواهد شد
 4. تاریخ پست كردن هر محتوا می بایست در زیر پست نمایش داده شود .
 5. استورى: محتواهایی كه در شوخند قرار می گیرند در صورتی كه استورى شوند باید تبلیغات نیز نمایش داده شود. كارمزدبراى مالك محتوا است و نه مالك پیجی كه پست را در استورى قرار داده است .
 6. در طراحی شوخند باید این نكته را مد نظر قرار داد كه در آینده، شوخند با سیپس ارتباط خواهد داشت. سیپس، اپلیكیشن رمزنگارى و رمزگشایی اطلاعات است.
 7. آمار: كاربران در پنل كاربرى خود امكان مشاهده آمار داشته باشند. آمار كلی و بصورت نمودار زمان- درآمد
 8. ربات: براى جلوگیرى از استفاده از ربات ها براى دیدن محتوا و تبلیغ و كسب درآمد تدبیرى صورت گیرد .
 9. ممكن است كاربر ایكا بدست آورد و با همان ایكا بخواهد حساب خود را ارتقا دهد. این موضوع باید لحاظ شود .
 10. لودینگ صفحات بصورت skeleton
 11. استفاده از كد یا الگو یا اثر انگشت براى وارد شدن به اپلیكیشن در بخش تنظیمات
 1. استفاده از درگاه پرداخت براى تهیه پكیج توسط كاربران
 2. پشتیبانی: كاربران بتوانند از طریق اپلیكیشن موضوع خود را با ما در میان بگذارند. بصورت تیكت یا ارسال ایمیل یا هرروش مناسب دیگر.
 3. الگوریتم هاى نمایش محتوا: در صفحه كاوش یا اكسپلور محتواها بر اساس الگوریتم جدید، پر بازدید و.. نمایش داده شوند.
 4. با خروج كاربر از اپلیكیشن، مواردى از جمله لایك، كامنت و… به كاربر اعلام گردد .
 5. بخش راهنما و قوانین و درباره ما نیز در نظر گرفته شود .

امكانات پنل مدیریت

 1. لیست كاربران : اطلاعات و مشخصات كاربران بصورت لیست و امكان جستجوى كاربر فراهم باشد.
 2. جستجوى محتواها: براى بررسی گزارش ها و انجام اقدامات لازم از جمله حذف، اخطار و…(بدلیل رعایت نكردن قوانین)
 3. گزارشات كاربران : مشاهده گزارشات كاربران همراه با مشخصات گزارش (گزارش دهنده، محتواى گزارش شده، علت گزارش )
 4. آمار دقیق و جامع : از جمله تعداد كاربران كل، تعداد كاربران به تفكیك هر استان و شهر، تعداد كاربران به تفكیك جنسیت،تعداد كاربران بازه سنی، تعداد كاربران بر حسب مدرك تحصیلی، تعداد محتواهاى كل، تعداد محتواى هر بخش ، بیشترین بازدیدكل و بخش، بیشترین لایك كل و بخش، بیشترین كامنت هاى كل و بخش و… ، درامد كاربران به تفكیك استان و شهر وجنسیت، تعداد تبلیغ دیده شده، تعداد كاربران بخش تجارى، تعداد كاربران بخش غیر تجارى، آمار پكیج هاى تهیه شده و.. . ودر صورت امكان استفاده از نمودار براى راحتی كار بهتر است.
 5. تسویه حساب ها: لیست كاربرانی كه درخواست تسویه حساب داده اند. قابل خروجی گرفتن بصورت پی دى اف و اكسلداشته باشد. كه پس از خروجی گرفتن و تسویه حساب كیف پول كاربر صفر خواهد شد.

٦ ) پكیج ها: جزئیات پكیج ها و قابلیت فعالسازى یا غیرفعال كردن و تغییر آنها . چه در بخش تولید محتوا و چه در بخشتماشاى محتوا

 1. فیلتر بعضی از كلمات: بعضی از كلمات می بایست فیلتر گردند.
 2. لیست برترین كاربران: از نظر تعداد تولید محتوا، از نظر میزان درآمد، از نظر تعداد دنبال كننده
 3. بخش مربوط به انتقال وجه هاى صورت گرفته بین كاربران
 4. بخش مربوط به ارسال پیغام
 5. امكان تعریف مدیر جدید و ورود با نام كاربرى و رمز عبور ( امنیت مهم )

سیاست های اجرائی

شوخند یك شبكه اجتماعی است كه كاربران مانند هر شبكه اجتماعی دیگر به فعالیت درون آن می پردازند. با این تفاوت كه محتواها صرفاً به خنده و سرگرمی، هیجان و… مربوط می شود.

در این بین اگر كسی قصد داشت حساب خود را تجارى كند تا با تولید محتوا كسب درآمد كند، یكی از پكیج ها (تولید محتوا) را انتخاب و شروع به فعالیت می كند. كاربرانی كه به صفحه این كاربر مراجعه می كنند قبل از دیدن هر محتوا می بایست تبلیغ ببینند. در ازاى دیدن تبلیغ كارمزدى به حساب آنها منظور نخواهد شد مگر اینكه یكی از پكیج هاى تماشاى محتوا را تهیه كرده باشند.

در شوخند از »ارز دیجیتال« صحبتی به میان نخواهد آمد. و تنها به واحد پولی اختصاصی شوخند كه »ایكا« باشد اشاره میگردد. در مقابل پكیج ها ایكا كوچكتر از تومان نمایش داده میشود.

جهت توسعه پروژه و ایجاد قابلیت های اختصاصی و پیاده سازی بک اند پروژه با استفاده از فریم ورک های مطرح مانند Codeigniter و Laravel و Node.js میتوانید از طریق تیکت پشتیبانی محصولات با ما ارتباط برقرار کنید.

نکته مهم : جهت توسعه بک اند پروژه و آنلاین سازی ابتدا هزینه اولیه فرانت اند و رابط کاربری فعلی در نظر گرفته خواهد شد ضمن اینکه جهت برآورد هزینه توسعه بک اند پروژه و در صورت نیاز به ایجاد تغییرات میتوانید با ما از طریق ارتباط با مشتریان ارتباط برقرار کنید.

5/5 - ( 1 امتیاز )

دیدگاه شما نگاه ما رو هم عوض میکنه !

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *