پرش به محتوا

دیتا تایپ Boolean در زبان دارت

  دیتا تایپ Boolean در زبان برنامه‌نویسی دارت، یکی از انواع داده‌های اولیه است که مقدار آن تنها می‌تواند true یا false باشد. برای تعریف یک متغیر با این دیتا تایپ، می‌توانید از کلمه کلیدی bool استفاده کنید.

  مثال:

  bool isRaining = true;
  bool isSunny = false;
  
  

  همچنین، می‌توانید متغیرهایی با این دیتا تایپ را به‌عنوان ورودی توابع و متدها استفاده کنید. به‌عنوان مثال، در تابع زیر، یک پارامتر با دیتا تایپ Boolean به نام isEven تعریف شده است:

  void printIfEven(int num, bool isEven) {
   if (isEven) {
    print('$num is even');
   } else {
    print('$num is odd');
   }
  }
  
  void main() {
   int myNum = 4;
   bool isMyNumEven = myNum % 2 == 0;
   printIfEven(myNum, isMyNumEven);
  }
  
  

  در این مثال بالا ابتدا متغیر myNum به مقدار 4 اختصاص داده شده است. سپس با استفاده از یک عبارت شرطی، مقدار متغیر isMyNumEven برابر true یا false قرار می‌گیرد. در نهایت، تابع printIfEven با دو ورودی فراخوانی می‌شود و متناسب با مقدار پارامتر دوم، یکی از دو رشته 'is even' یا 'is odd' را چاپ می‌کند.

  همچنین، در دارت، می‌توانید از عملگرهای منطقی برای انجام عملیات‌های منطقی روی دیتا تایپ Boolean استفاده کنید. عملگرهای منطقی شامل && (AND)، || (OR) و ! (NOT) هستند.

  مثال:

  bool isRaining = true;
  bool isSunny = false;
  
  if (isRaining && !isSunny) {
   print('It is raining and not sunny');
  }
  
  if (isRaining || isSunny) {
   print('It is either raining or sunny');
  }
  
  

  در این مثال بالا با استفاده از عملگر && (AND) و ! (NOT)، یک شرط تعریف شده است که می‌گوید اگر باران بیاید و آفتاب نباشد، پیام 'It is raining and not sunny' چاپ شود. همچنین، با استفاده از عملگر || (OR)، شرط دیگری تعریف شده است که می‌گوید اگر باران بیاید یا آفتاب بتابد، پیام 'It is either raining or sunny' چاپ شود.

  در نهایت، می‌توانید با استفاده از متدهایی که بر روی دیتا تایپ Boolean تعریف شده‌اند، مقدار دیتا تایپ Boolean را تغییر دهید یا از آن‌ها استفاده کنید. به‌عنوان مثال، متد toUpperCase برای تبدیل یک رشته به حروف بزرگ، و متد toLowerCase برای تبدیل آن به حروف کوچک وجود دارند.

  مثال:

  String myString = 'hello world';
  bool isUpperCase = false;
  
  if (isUpperCase) {
   print(myString.toUpperCase());
  } else {
   print(myString.toLowerCase());
  }
  
  

  در این مثال، مقدار رشته myString برابر 'hello world' تعیین شده است. سپس با استفاده از یک شرط، متد toUpperCase یا toLowerCase بر روی myString فراخوانی می‌شود و حروف رشته به حسب مقدار متغیر isUpperCase به حروف بزرگ یا کوچک تبدیل می‌شود.

  به‌طور کلی، دیتا تایپ Boolean در دارت برای انجام عملیات‌های منطقی بسیار مفید است و در بسیاری از سناریوهای برنامه‌نویسی برای بسیاری از قسمت‌های یک نرم افزار مانند شرایط یا قسمت‌های منطقی برنامه، استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در یک بازی ساده که یک حالت تصادف در خود دارد احتمال بردن یک بازیکن می‌تواند به صورت یک دیتا تایپ Boolean تعریف شود. اگر بازیکن برنده باشد، مقدار Boolean برابر true و در غیر این صورت برابر false خواهد بود.

  همچنین، در قسمت‌هایی از برنامه‌ نویسی که با تحلیل داده‌ها سر و کار دارند، دیتا تایپ Boolean ممکن است برای برچسب‌گذاری داده‌ها به کار رود. به عنوان مثال، اگر شما در حال تحلیل داده‌های یک سایت خرید آنلاین هستید، می‌توانید یک فیلد Boolean را برای برچسب‌گذاری سفارشات با مبلغ بالای ۱۰۰ هزار تومان تعریف کنید. این روش می‌تواند در دسته‌بندی و مدیریت داده‌های بزرگ و پیچیده کمک بسیاری به شما کند.

  در نهایت، می‌توان گفت که دیتا تایپ Boolean در دارت، یکی از دیتا تایپ‌های اصلی برای انجام عملیات‌های منطقی و شرطی در برنامه‌نویسی با استفاده از این دیتا تایپ، می‌توانید برنامه‌های خود را با شرایط و قواعد منطقی مد نظر خود طراحی کرده و به راحتی از آن‌ها استفاده کنید.

  5/5 - ( 1 امتیاز )

  دیدگاه شما نگاه ما رو عوض میکنه !

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پشتیبانی آنلاین