پرش به محتوا

دیتا تایپ String در زبان دارت

  در زبان برنامه‌نویسی دارت، دیتا تایپ String برای نگهداری و پردازش رشته‌های متنی استفاده می‌شود.

  رشته‌ها در دارت با استفاده از علامت کوتیشن دوتایی ("") یا علامت کوتیشن تکی (' ') تعریف می‌شوند. به عنوان مثال:

  String name = "Erfan";
  String message = 'Hello, world!';
  
  

  همچنین، برای ایجاد یک رشته خالی می‌توان از علامت نقل قول تکی استفاده کرد:

  String emptyString = '';
  

  در دارت، رشته‌ها به صورت غیرقابل تغییر (immutable) هستند. بدین معنی که هرگاه مقدار یک رشته را تغییر دهید، در واقع یک رشته جدید با مقدار جدید ایجاد می‌شود و رشته قبلی نابود می‌شود.

  برای انجام عملیات روی رشته‌ها، دارت از متدهایی مانند length، toLowerCase()، toUpperCase()، trim()، split() و ... پشتیبانی می‌کند. به عنوان مثال:

  String name = "Reza";
  print(name.length); // 4
  
  String message = " Hello, world! ";
  print(message.trim()); // "Hello, world!"
  
  String sentence = "This is a sentence.";
  List<String> words = sentence.split(" ");
  print(words); // ["This", "is", "a", "sentence."]
  
  

  در نهایت، برای ادغام مقادیر رشته‌ها با یکدیگر، در دارت می‌توان از عملگر + استفاده کرد:

  String firstName = "Reza";
  String lastName = "ahmadi";
  String fullName = firstName + " " + lastName;
  print(fullName); // "Reza ahmadi"
  

  همچنین، در دارت می‌توان از عملگر += برای اضافه کردن یک رشته به انتهای یک رشته دیگر استفاده کرد:

  String greeting = "Hello,";
  greeting += " world!";
  print(greeting); // "Hello, world!"
  
  

  در دارت، می‌توان از عملگر == برای مقایسه دو رشته با هم استفاده کرد. برای مقایسه دو رشته با هم، باید از مقدار true یا false که به دلیل برابری یا عدم برابری رشته‌ها برگردانده می‌شوند، استفاده کرد.

  String name1 = "Reza";
  String name2 = "ahmadi";
  print(name1 == name2); // false
  
  String message1 = "Hello, world!";
  String message2 = "Hello, World!";
  print(message1 == message2); // false
  
  

  در دارت، می‌توان از عملگر [] برای دسترسی به یک کاراکتر خاص در یک رشته استفاده کرد. در این حالت، هر کاراکتر در یک رشته، با یک اندیس یکتا شناسایی می‌شود که شماره این اندیس از 0 شروع می‌شود.

  String name = "Reza";
  print(name[0]); // "R"
  
  

  همچنین، می‌توان از متد substring() برای دریافت زیررشته‌ای از یک رشته استفاده کرد. در این حالت، باید شروع و پایان زیررشته مورد نظر به صورت اندیس‌های رشته مشخص شود.

  String name = "Reza ahmadi";
  print(name.substring(0, 4)); // "Reza"
  print(name.substring(5)); // "ahmadi"
  
  

  در نهایت، در دارت، برای تبدیل یک مقدار عددی یا بولی به رشته، می‌توان از تابع toString() استفاده کرد.

  int age = 30;
  String ageString = age.toString();
  print(ageString); // "30"
  
  bool isOnline = true;
  String isOnlineString = isOnline.toString();
  print(isOnlineString); // "true"
  
  

  5/5 - ( 1 امتیاز )

  دیدگاه شما نگاه ما رو عوض میکنه !

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پشتیبانی آنلاین